Op maat gemaakt

Al onze software
Facturatie & Urenregistratie & Mailing/Etiketten
feature05

 

woensdag 24 juli 2019

Urenregistratie

Artikelindex

Gewerkte uren registreren

Aanrekenen: Deze factuur kan eenmalig zijn of periodiek (maandelijks, per kwartaal, per semester of jaarlijks) en is gebaseerd op gepresteerde uren. Voor de facturatie op uurbasis zijn de gebruikte tarieven per medewerker en per type prestatie instelbaar: gelijkaardige uren worden aan dezelfde tarieven aangerekend. Deze tarieven worden vastgelegd per type prestatie, zodat u met een minimum aan instellingen een grote diversiteit en eenvormigheid van tarieven kan bekomen.
Uiteraard heeft u steeds het laatste woord en kan u manueel ingrijpen indien nodig of gewenst. In alle gevallen wordt de administratieve last van facturatie stukken eenvoudiger en correcter dan eender welk manueel systeem.

werknemer invoeren

Uren

Demo's